Visie

We gaan voor de volgende visie:

God roept ons om een uitnodigende eigentijdse kerk te zijn tot Zijn eer, waar mensen uit alle culturen Jezus vinden, volgen en vertegenwoordigen, zodat er meer Recht, Vrede en Vrolijkheid komt.

Missie[1]: ‘Kerk voor Nieuw-West waar levens veranderen.’

[1] Onder Missie geven we antwoord op de volgende vragen: Waarom bestaan we als OASE? Wat is onze roeping, onze opdracht? Waarom doen we wat we doen?

 

 

 

Adres

Wij houden de meeste activiteiten in het kerkgebouw (dat we delen met de gemeente De Bron). Het adres is:

Willem Kloosstraat 1
1064 ST Amsterdam

Hier kan je terecht voor de zondagsbijeenkomsten en de meeste andere activiteiten.
Ook kan je de post voor ons naar dit adres sturen.

 

Contactpersoon

Voor vragen over OASE kan je terecht bij gemeentestichter/voorganger:

Martijn Rutgers
martijn@oasenieuwwest.nl

Social

@OASENieuwWest