Geven aan OASE

OASE voor Nieuw-West krijgt geen subsidie. Alle uitgaven moeten worden gedekt door vrijwillige bijdragen aan de gemeenschap. We zijn daarom blij met elke financiële ondersteuning. Je kunt een eenmalige gift overmaken. Je kunt ook partner worden van OASE door elke maand een vast bedrag over te maken. Martijn Rutgers (martijn@oasenieuwwest.nl of 06-14959676) is ook bereid om eens langs te komen om iets te vertellen over project OASE en over partnerschap van OASE.

Voor vragen kun je terecht bij de penningmeester via penningmeester@oasenieuwwest.nl


Donaties kun je overmaken op:

IBAN: NL02INGB0004213567 (tnv. OASE Amsterdam Nieuw-West).
BIC: INGBNL2A

Het is ook mogelijk om via Paypal donaties over te maken via onderstaande knop.

OASE voor Nieuw-West is onderdeel van de samenwerkingsgemeente De Bron te Amsterdam. De Bron is als kerkelijke instelling aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat je gift aan OASE aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Onderstaande link leidt naar het ANBI-document van de samenwerkingsgemeente de Bron.

2016 Format ANBI De Bron (2)

Adres

Wij houden de meeste activiteiten in het kerkgebouw (dat we delen met de gemeente De Bron). Het adres is:

Willem Kloosstraat 1
1064 ST Amsterdam

Hier kan je terecht voor de zondagsbijeenkomsten en de meeste andere activiteiten.
Ook kan je de post voor ons naar dit adres sturen.

 

Contactpersoon

Voor vragen over OASE kan je terecht bij gemeentestichter/voorganger:

Martijn Rutgers
martijn@oasenieuwwest.nl

Social

@OASENieuwWest