AVG

Privacystatement OASE voor Nieuw-West

OASE voor Nieuw-West te Amsterdam verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

U heeft altijd de mogelijkheid om een klacht bij ons in te dienen wanneer u vermoedt dat wij dit privacystatement niet naleven.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

• de door leden, vaste gasten en bezoekers verstrekte persoonlijke informatie en

• data verkregen naar aanleiding van uw bezoek aan en gebruik van onze website.

Verwerking van uw gegevens

OASE voor Nieuw-West houdt een ledenadministratie bij, waarin persoonsgegevens worden vastgelegd, waaronder naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, kerkelijke achtergrond en soms de volgende kerkelijke gegevens:

• doop, met vermelding van de datum en de naam van de kerk, waarbinnen de doop werd bediend;

• belijdenis van het geloof, met vermelding van de datum en de naam van kerk, waar belijdenis van het geloof werd gedaan;

• kerkelijke inzegening van het huwelijk, met vermelding van de datum en de naam van de kerk, waar de inzegening heeft plaatsgevonden;

• datum van overkomst uit een andere kerk met vermelding van de naam van deze kerk;

• gegevens in verband met het einde van het lidmaatschap van de gemeente:

• datum van vertrek naar een andere kerk met de naam van de nieuwe kerk,

• datum van overlijden,

• datum van onttrekking aan de gemeenschap van de kerk.

Grondslag

De gemeente verwerkt deze gegevens op basis van haar gerechtvaardigde activiteiten,

Voor een deel van de leden zijn deze zichtbaar in Dropbox, een beveiligde omgeving. Daarnaast worden de gegevens van vaste gasten en bezoekers vastgelegd wanneer u een donatie doet ofwel deelneemt aan een cursus/activiteit.

Wij verzamelen ook persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) om onze financiële administratie bij te houden. Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt in Dropbox wanneer u zich aanmeldt voor een van onze cursussen of activiteiten en wanneer u zich aanmeldt als lid.

Financiële data en persoonsgegevens worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (donatie of betaling voor cursus en/of activiteit). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. U kunt uw wijzigingen per e-mail doorgeven aan de administratie van OASE voor Nieuw-West: remi@oasenieuwwest.nl.

OASE voor Nieuw-West is verplicht om uw identiteit vast te stellen voordat wij u informatie mogen verstrekken over uw persoonlijke gegevens in onze administratie. U kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van uw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van OASE voor Nieuw-West: Willem Kloosstraat 1, 1064 ST, Amsterdam.

Wij bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze gemeente. Wanneer er geen sprake is van lidmaatschap, verwijderen wij uw gegevens na 5 jaar.

E-mail

Wanneer u als abonnee van één van onze mailings als lid, vaste bezoeker of ‘vriend van OASE’ uw e-mailadres aan OASE voor Nieuw-West hebt verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. De e-mailadressen uit de administratie worden gebruikt voor het versturen van e-mails.

Wilt u minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kunt u zich op elk moment afmelden bij de administratie van OASE voor Nieuw-West: remi@oasenieuwwest.nl. U vindt deze gegevens ook onder elke e-mail die u van ons krijgt.

Bezoek aan onze website

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring en het goed laten functioneren van de website.

Fotografie

In ons gebouw tijdens onze samenkomsten en activiteiten worden soms foto’s gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt in verschillende uitingen, zoals op flyers, de website of op social media. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar remi@oasenieuwwest.nl.

Wanneer u zichzelf tegenkomt op een foto en hier bezwaar tegen heeft, kunt u mailen naar remi@oasenieuwwest.nl.

Beveiliging

OASE voor Nieuw-West heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Vragen over privacybeleid

OASE voor Nieuw-West houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als u vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het kernteam van OASE voor Nieuw-West via: pieter@oasenieuwwest.nl.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:

OASE voor Nieuw-West

Willem Kloosstraat 1, 1064 ST Amsterdam

pieter@oasenieuwwest.nl

Privacy statement OASE voor Nieuw-West, versie 1, oktober 2018

Adres

Willem Kloosstraat 1

1064 ST Amsterdam

Social

@OASENieuwWest