5 waarden van OASE voor Nieuw-West

Naast de 5 doelen zijn ook de 5 waarden belangrijk. Waar de 5 doelen antwoord geven op de vraag: Wat denken wij dat God van ons vraagt?, geven de 5 waarden antwoord op de vraag: Hoe en met welke houding gaan we aan het werk?1. Genade


- Gods genade staat altijd centraal in OASE. Genade is dat God ons niet behandelt zoals we door onze fouten verdienen, maar alleen op basis van zijn goedheid en liefde, door wat Jezus voor ons heeft gedaan door zijn leven, dood en opstanding.


- Wanneer dit evangelie van genade mensen in hun hart raakt, veranderen ze totaal. We gehoorzamen dan God niet om zijn goedkeuring te verdienen, maar juist omdat we zijn onvoorwaardelijke liefde ervaren.


- Vanuit deze genade die we zelf van God ontvangen hebben willen we ook elke keer weer genadevol met elkaar omgaan. We zijn allemaal een ‘werk-in-uitvoering’ en daarom zijn onderling geduld en vergeving zo belangrijk.2. Relationeel


- OASE gelooft dat we alleen groeien als volgeling van Jezus door relaties: door onze relatie met God, met elkaar, en met de mensen die Jezus nog niet kennen te verdiepen.


- Daarom willen we in OASE in alles relationeel zijn. We willen ons niet focussen op programma’s en activiteiten, maar ons alleen richten op dat wat die relaties met God, elkaar en anderen verdiept. Daarom zijn bijvoorbeeld connectgroepen zo belangrijk in OASE.


- We beseffen dat God met iedereen z’n eigen weg gaat. Daarom willen we elkaar de ruimte geven en tegelijkertijd helpen en uitdagen te blijven groeien in geloof.3. Naar buiten gericht


- OASE verlangt er naar dat iedereen in Nieuw-West Jezus’ liefde persoonlijk leert kennen. Daarom zijn willen we in alles wat we doen missionair zijn.


- In alles wat we doen willen we in Jezus’ naam bijdragen aan meer recht, vrede en vrolijkheid in Nieuw-West.


- OASE is er net zoveel voor haar ‘stamgasten’, als voor haar nieuwe gasten. We willen daarom elke onnodige drempel weghalen vanuit het verlangen dat gasten worden geraakt door de liefde van Jezus. Hier houden we rekening mee in de woorden die we gebruiken (zijn ze begrijpelijk voor een niet-christen) en in de stijl van gebed en aanbidding.4. Eenheid in verscheidenheid


- OASE is een gemeente die onderdeel is van de CGK & NGK (gereformeerde kerken). De theologische basis van OASE is dus gereformeerd. Tegelijk zijn christenen vanuit allerlei verschillende kerkelijke achtergronden welkom in OASE, en willen we ons niet richten op onze theologische verschillen, maar op wat ons bindt, namelijk Jezus als Heer.


- In OASE zoeken we eenheid in de essenties van ons geloof, en willen we elkaars  verschillen in niet-essentiële geloofszaken (zoals de doop of eindtijdvisie) accepteren.5. Multicultureel


- We houden van verschillende culturen en willen  de mooie kanten van elke cultuur vieren. We geloven dat elke cultuur iets van Gods schoonheid laat zien. samen geloven en leven van verschillende culturen de kracht van het evangelie laat zien.


- We willen gevoelig zijn voor culturele verschillen.


- We verlangen er naar de multiculturaliteit van Nieuw-West te weerspiegelen.

Adres

Willem Kloosstraat 1

1064 ST Amsterdam

Social

@OASENieuwWest