5 doelen

OASE voor Nieuw-West ervaart de visie die zij heeft als een uitdaging om zich in te zetten voor 5 opdrachten die Jezus heeft gegeven. Die vijf opdrachten lezen we in de Bijbel en worden door christenen wel ‘het grote gebod’ en ‘de grote opdracht’ genoemd. We vertalen deze 5 opdrachten in 5 doelen:

  1. Mensen uitnodigen
  2. God eren
  3. Gemeenschap zijn
  4. Jezus volgen
  5. Mensen helpen

Deze vijf doelen komen tot stand door samenvoeging van het Grote gebod (Bijbel: zie Matteüs 22:36-40) en de Grote Opdracht (Bijbel: zie Matteüs 28:18-20). Met kleur is aangegeven hoe we elk vers lezen:

Matteüs 22:36-40

36 ‘Meester, wat is het grootste gebod in de wet?’
37 Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. 38 Dat is het grootste en eerste gebod. 39 Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. 40 Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.’

Matteüs 28:18-20

18 Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen
door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Wat verstaan we onder elk van de 5 doelen?

1. Mensen uitnodigen

Mensen leiden tot Jezus, dat is waar het mee begint. Dat doen we door mensen uit te nodigen in ons leven, in ons huis en voor de zondagbijeenkomsten.

2. God eren

In reactie op Gods genade willen we heilig leven en Hem gehoorzamen. Door zo’n levensstijl aanbidden we God. Dit is het hoofddoel waar de andere 4 doelen aan bijdragen.

3. Gemeenschap zijn

Uit liefde voor ons heeft Jezus zijn leven voor ons ingezet. In reactie daarop zetten wij ons leven in voor Hem en voor elkaar. Daarom is er grote toewijding naar de gemeenschap en de wijk.

4. Jezus volgen

We helpen elkaar vanuit Gods genade om te groeien als volgeling van Jezus, zodat we volwassen worden en steeds meer op Jezus gaan lijken.

5. Mensen helpen

Wanneer we Gods liefde voor ons gaan ervaren en begrijpen, gaan we onze medewijkbewoners liefhebben. Door hen praktisch te helpen laten we onze liefde voor hen zien.

Adres

Willem Kloosstraat 1

1064 ST Amsterdam

Social

@OASENieuwWest